11th SAG, 2010

A total of 23 sports competitions were held at the 11th SAF Games.[2]

For the first time, Twenty20 cricket was included in the Games. Except India all participating nations sent under-21 teams for the cricket tournament.

Despite early rumours that hockeyvolleyballrowing, and wrestling were to be excluded from the Games, of the four only rowing did not make the final list of sports

Competition for  158 Gold Medal

Nepal Participate in 23 Game, 80 Female and 196 Male

Medal Won in 13 Game

Medal tally  

 
Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1  India (IND) 90 55 30 175
2  Pakistan (PAK) 19 25 36 80
3  Bangladesh (BAN)* 18 23 56 97
4  Sri Lanka (SRI) 16 35 54 105
5  Nepal (NEP) 8 9 19 36
6  Afghanistan (AFG) 7 9 16 32
7  Bhutan (BHU) 0 2 3 5
8  Maldives (MDV) 0 0 2 2
Totals (8 nations) 158 158 216 532

Player Sport Remarks
Deepak Bista
Taekwondo -
Ayesha Shakya
Taekwondo -
Binita Maharjan
Wushu -
Ang Babu Lama
Wushu -
Sunil Lama
Karate -
Binod Shakya
Karate -
Ganga Adhikari
Karate -
Rajendra Bhandari
Athletics -
Purushottam Rijal
Wushu -
Bikash Gurung
Wushu -
Anu Adhikari
Karate -
Binod Maharjan
Karate -
Satindra Yadav
Wrestling -
Ajit Gurung
Boxing -
Kumar Manandhar
Taekwondo -
Manita Shahi
Taekwondo -
Team
Football Jamuna Gurung (Captain) / Anu Lama / Asmita Khawas / Bhagbati Thapa / Binita Shrestha / Chandra Bhandari / Deepa Adhikari / Deepa Chhetri / Laxmi Paudel / Mana Maya Magar / Mira Maharjan / Niru Thapa / Nisha Dewan / Namita Dali / Pramila Rai / Ranjana Darji / Sajana Rana / Sapana Lama / Tulasa Singh / Usha Bhandari
Alina Chaudhari
Wushu -
Jharana Gurung
Wushu -
Man Kumari Chaulagai
Taekwondo -
Dan Bahadur Aire
Taekwondo -
Debu Thapa
Judo -
Radha Devi Rai
Judo -
Rajan Joshi
Judo -
Deepak Krishna Shrestha
Judo -
Kushal Shrestha
Karate -
Team Kata
Karate Kushal Shrestha / Parsu Ram Bastola / Ganesh Bahadur Thing
Laxman Saud
Boxing -
Muna Basukala
Table Tennis -
Muna Basukala / Gita Thapa Magar
Table Tennis Women's Double
Team
Table Tennis Ajaya Suwal / Chandra Shahi / Deep Saun / Siva Sundar Gothe / Purusottam Bajracharya
Men's Team Events
Badminton Ratnajit Tamang / Sajan Krishna Tamrakar / Kishor Rana / Sahadev Khadka / Bishal Pradhan / Bikash Shrestha
Women's Team Events
Badminton Sara Devi Tamang / Sujana Shrestha / Puja Shrestha / Nangsal Devi Tamang / Sabina Panthi / Punam Gurung
Men's Team
Kabaddi Damber Baduwal / Bhuwan Khadka / Dharma Sunar / Hem Bahadur Basnet / Jaya Bohara / Kebal Raut / Man Bahadur Ranabhat / Mahesh Bohara / Naresh Chaudhari / Munna Patel / Sanjaya Shrestha / Shyam Krishna Basukala
Women's Team
Kabaddi Sangita Gautam / Kalpana Shrestha / Kosh Maya Basnet / Minu Gurung / Netra Kumari Thapa / Nitu Gurung / Nirmala Biata / Ramita Thapa / Sanjana Tamang / Ambika Mandal / Santi Malla / Sushila Magar
Team
Archary Prem Prasad Pun / Ramesh Prasad Bhattachan / Ashish Sherchan / Jit Bahadur Moktan
Air Riffle
Shooting Krishna Godasaini / Tikaram Shrestha / Chanas Rai
Player Sport Medals Remarks
Deepak Bista
Taekwondo
1
-
-
-
Ayesha Shakya
Taekwondo
1
-
-
-
Binita Maharjan
Wushu
1
-
-
-
Ang Babu Lama
Wushu
1
-
-
-
Sunil Lama
Karate
1
-
-
-
Binod Shakya
Karate
1
-
-
-
Ganga Adhikari
Karate
1
-
-
-
Rajendra Bhandari
Athletics
1
-
-
-
Purushottam Rijal
Wushu
-
1
-
-
Bikash Gurung
Wushu
-
1
-
-
Anu Adhikari
Karate
-
1
-
-
Binod Maharjan
Karate
-
1
-
-
Satindra Yadav
Wrestling
-
1
-
-
Ajit Gurung
Boxing
-
1
-
-
Kumar Manandhar
Taekwondo
-
1
-
-
Manita Shahi
Taekwondo
-
1
-
-
Team
Football
-
1
-
Jamuna Gurung (Captain) / Anu Lama / Asmita Khawas / Bhagbati Thapa / Binita Shrestha / Chandra Bhandari / Deepa Adhikari / Deepa Chhetri / Laxmi Paudel / Mana Maya Magar / Mira Maharjan / Niru Thapa / Nisha Dewan / Namita Dali / Pramila Rai / Ranjana Darji / Sajana Rana / Sapana Lama / Tulasa Singh / Usha Bhandari
Alina Chaudhari
Wushu
-
-
1
-
Jharana Gurung
Wushu
-
-
1
-
Man Kumari Chaulagai
Taekwondo
-
-
1
-
Dan Bahadur Aire
Taekwondo
-
-
1
-
Debu Thapa
Judo
-
-
1
-
Radha Devi Rai
Judo
-
-
1
-
Rajan Joshi
Judo
-
-
1
-
Deepak Krishna Shrestha
Judo
-
-
1
-
Kushal Shrestha
Karate
-
-
1
-
Team Kata
Karate
-
-
1
Kushal Shrestha / Parsu Ram Bastola / Ganesh Bahadur Thing
Laxman Saud
Boxing
-
-
1
-
Muna Basukala
Table Tennis
-
-
1
-
Muna Basukala / Gita Thapa Magar
Table Tennis
-
-
1
Women's Double
Team
Table Tennis
-
-
1
Ajaya Suwal / Chandra Shahi / Deep Saun / Siva Sundar Gothe / Purusottam Bajracharya
Men's Team Events
Badminton
-
-
1
Ratnajit Tamang / Sajan Krishna Tamrakar / Kishor Rana / Sahadev Khadka / Bishal Pradhan / Bikash Shrestha
Women's Team Events
Badminton
-
-
1
Sara Devi Tamang / Sujana Shrestha / Puja Shrestha / Nangsal Devi Tamang / Sabina Panthi / Punam Gurung
Men's Team
Kabaddi
-
-
1
Damber Baduwal / Bhuwan Khadka / Dharma Sunar / Hem Bahadur Basnet / Jaya Bohara / Kebal Raut / Man Bahadur Ranabhat / Mahesh Bohara / Naresh Chaudhari / Munna Patel / Sanjaya Shrestha / Shyam Krishna Basukala
Women's Team
Kabaddi
-
-
1
Sangita Gautam / Kalpana Shrestha / Kosh Maya Basnet / Minu Gurung / Netra Kumari Thapa / Nitu Gurung / Nirmala Biata / Ramita Thapa / Sanjana Tamang / Ambika Mandal / Santi Malla / Sushila Magar
Team
Archary
-
-
1
Prem Prasad Pun / Ramesh Prasad Bhattachan / Ashish Sherchan / Jit Bahadur Moktan
Air Riffle
Shooting
-
-
1
Krishna Godasaini / Tikaram Shrestha / Chanas Rai